Pictogram voor zoekfunctie

ONZE TOEWIJDING

Citrosuco heeft een Ombudsman om problemen met betrekking tot de Gedragscode te ontvangen, te analyseren en op te lossen.
Dit kanaal is toegankelijk voor zowel interne als externe doelgroepen.
De Ombudsman is onpartijdig en transparant en verzekert de vertrouwelijkheid van alle informatie, waarbij de identiteit van de betrokkenen behouden blijft en hij samenwerkt om een betere omgeving voor iedereen te bevorderen. Er kan contact worden opgenomen met de Ombudsman om twijfels over de interpretatie van de Gedragscode aan te geven, een suggestie te doen en een melding met betrekking tot de Gedragscode te rapporteren. Elke zaak die wordt ontvangen door Citrosuco zal worden behandeld door de Gedragscommissie. Er worden geen represailles aanvaard tegen iemand die te goeder trouw een melding doet.

Bedankt voor uw voortdurende inzet voor integriteit.

HOE DE OMBUDSMAN WERKT

Om de anonimiteit te waarborgen, gebruiken wij een uniek nummer met live service via internet of via een app. Voor elke melding kan een disciplinaire maatregel worden genomen. De ombudsmannen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar en bellen is altijd gratis, waar ook ter wereld.

Verklarende afbeelding over het verloop van een melding op het kanaal van Contato Seguro. Anonieme melder neemt contact op via: 0800 en spreekt met psychologen die 24 uur per dag bereikbaar zijn; of melder vult een formulier in op de website; of via de app. De melding wordt door experts van Contato Seguro ontvangen en vervolgens doorgegeven aan de verantwoordelijke commissie. Verklarende afbeelding over het verloop van een melding op het kanaal van Contato Seguro. Anonieme melder neemt contact op via: 0800 en spreekt met psychologen die 24 uur per dag bereikbaar zijn; of melder vult een formulier in op de website; of via de app. De melding wordt door experts van Contato Seguro ontvangen en vervolgens doorgegeven aan de verantwoordelijke commissie.

het IP-adres van de computer wordt niet gedeeld en er is geen manier om de oproepen te traceren. Onze tool is extern, dus anonimiteit en vertrouwelijkheid zullen altijd worden gewaarborgd, of de ingediende klachten nu worden bevestigd of niet.

Gebarentaal Stem